Informació COVID

seguretat_aula_0.png

Pla COVID19

Introducció

Seguint les instruccions publicades pel Departament de Salut (Procicat) i el de Educació referents a les activitats extraescolars i de formació per l’estiu del 2022, l’equip coordinador  del programa “Anglès al Centre Vallès” ha elaborat aquest pla provisional en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers i el coordinador del Centre Vallès.S’inclouen la previsió i normativa de comportament en els accessos i circulació dins l’edifici.  Aquest document (veure annexos 1 i 2) ha de ser signat conforme cada usuari està assabentat de la normativa i conjuntament amb el full de declaració de responsabilitat. Aquest està basat en el que el Departament d’Educació ha elaborat i amb els documents de referència.